1. Uczestnikiem klasyfikacji “Bomba nie wybiera” jest osoba, która ukończy przynajmniej jeden z wyznaczonych przez Organizatora Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty segment mając włączoną w telefonie aplikację Strava lub uzupełniając zapis trasy na portalu Strava do 24h od zakończenia wyścigu (do godziny 17:00 w dzień następny).
  2. Klasyfikacja jest klasyfikacją punktową łączną dla wszystkich dystansów, gdzie uczestnikowi przypisywane są punkty w zależności od zajętego miejsca na wyznaczonym segmencie, z podziałem na płeć.
  3. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w sezonie 2018 na Maratonach Rowerowych Kellys Cyklokarpaty podczas edycji w Wierchomli, Kluszkowcach, Łopusznej, Kasinie Wielkiej, Myślenicach i Rzykach.
  4. Na każdej z edycji udostępniony zostanie przynajmniej jeden segment wspólny dla wszystkich dystansów.
  5. Punkty w klasyfikacji przyznawane będą według poniższej tabeli. W przypadku osiągnięcia takiego samego rezultatu przez dwóch lub więcej uczestników – otrzymują oni równą liczbę punktów, a w przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej decyduje wyższe miejsce na ostatnim z segmentów.
miejsce 1 30 punktów
miejsce 2 25 punktów
miejsce 3 20 punktów
miejsce 4 17 punktów
miejsce 5 14 punktów
miejsce 6 11 punktów
miejsce 7 8 punktów
miejsce 8 5 punktów
miejsce 9 3 punkty
miejsce 10 1 punkt