Smar penetrująco-smarujący

Czyści i smaruje

Rozpuszcza lepkie substancje

Poluzowuje metalowe połączenia

Eliminuje obecność wody